تصویر محصول
جستجو
تمامی محصولات به صورت استرلیزه ارسال می شوند.
تضمین اصالت برند( در ایران - بین المللی )
اصل یکم: خرید از مراکز رسمی به عنوان بزرگترین اطمینان برای اصالت برند می باشد. لیست این مراکز در وبسایت اصلی برند و در شناسنامه محصول به تفکیک مشخص گردیده است.
اصل دوم: ساعت های برند و اصل دارای کد رفرنس اختصاصی، شناسنامه و گارانتی بین المللی می باشند. شما می توانید در سایر کشورهای دارای نمایندگی، از گارانتی و خدمات پس از فروش محصول استفاده کرده و در صورت لزوم با مراجعه به آن مراکز اصالت برند را مورد بررسی قراردهید.
*مراکز رسمی در کشورهای دیگر، موظف به بررسی اصالت و خدمات پس از فروش می باشند.