تصویر محصول
جستجو
تضمین بهترین قیمت
وب سایت تجاری پل کالا به عنوان نمایندگی فروش مجاز برندهای فسیل،دیزل،مایکل کورس،هانوا،فیلا،تکس،امپریوآرمانی و تایم فورس تضمین می نماید که قیمت های ارائه شده در وب سایت به بهترین قیمت نسبت به سایر فروشگاه های آفلاین وآنلاین سراسر کشورارائه می شود؛چنانچه پس ازخرید متوجه شوید فروشگاهی همان کالا را باقیمتی پایین تر ارائه می دهد،می توانید درخواست استفاده ازگواهی بهترین قیمت راارسال ودرصورت تایید،اختلاف قیمت آن را به طور کامل ازمادریافت کنید.
شرایط زمانی استفاده ازگواهی بهترین قیمت:
ارسال درخواست استفاده ازگواهی بهترین قیمت ظرف مدت ۷روز ازتاریخ صدور فاکتور فروش است،باتوجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط تورم وتغییرات نرخ ارز،درخواست هایی که بدون درنظر گرفتن شرط زمانی فوق ارسال شوند مورد بررسی قرار نمی گیرند.
شرایط ایجابی استفاده ازگواهی تضمین بهترین قیمت:
  • مدل و ویژگی های یکسان؛ساعت ها باید دارای ویژگی ها ومشخصات فنی وظاهری یکسان باشند
  • ساعت اصلی واورجینال؛همانند ساعت های ارائه شده در وب سایت پل کالا،گارانتی واصالت ساعت مورد مقایسه نیز باید از طریق وب سایت رسمی برند وشرکت نمایندگی رسمی قابل رهگیری باشد.
  • ارائه توسط فروشگاه های مجاز؛مرجع مقایسه باید فروشگاههای مجاز دارای پروانه کسب ویا وبسایت قانونی دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد. برای درخواست استفاده ازگواهی بهترین قیمت لازم است موارد زیر را از طریق ارسال یک ایمیل با عنوان گواهی بهترین قیمت به آدرس support@polekala.com ارسال نمایید.
  • فایل پیش فاکتور رسمی به صورت اسکن یاعکس؛درصورتی که مرجع مقایسه فروشگاه فیزیکی یا آفلاین باشد.
  • لینک مستقیم صفحه کالای مورد مقایسه؛درصورتی که مرجع مقایسه فروشگاه مجازی یا آنلاین باشد.
logo-samandehi