تصویر محصول
جستجو
خدمات پس از فروش بین المللی
خدمات پس از فروش بین المللی خدمتی است که از سوی کمپانی سازنده به مشتری پس از فروش محصول ارایه می‌شود. این خدمت می‌تواند شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب در طی مدت گارانتی یا بیشتر باشد. خدمات پس فروش کاملا به محصول فروخته شده مرتبط است.