تضمین اصالت برند( در ایران - بین المللی )

اصل یکم:

خرید با گارانتی رسمی ( شرکت وارد کننده رسمی و قانونی ) به عنوان بزرگترین اطمینان برای اصالت برند می باشد.

اصل دوم:

ساعت های برند و اصل دارای کد رفرنس اختصاصی، شناسنامه و گارانتی بین المللی می باشند. شما می توانید در سرتاسر دنیا از گارانتی و خدمات پس از فروش محصول استفاده کرده و در صورت لزوم با مراجعه به آن مراکز اصالت برند را مورد بررسی قراردهید.