وارانتی بین المللی
مشتریان می توانند از خدمات پس از فروش بین المللی در ایران و در خارج از ایران استفاده نمایند.
موارد شامل وارنتی در ایران و در خارج از کشور یکسان می باشد، این موارد توسط شرکت تولید کننده محصول تعیین و در شناسنامه محصول به تفکیک آورده شده است. همچنین نمایندگی های رسمی برند به همراه آدرس به منظور استفاده گارانتی و خدمات پس از فروش در شناسنامه محصول به تفکیک مشخص گردیده است