حفظ حریم شخصی کاربران
پل کالا به حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران خود تاکید ویژه ای دارد شما برای ایجاد یک حساب کاربری اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه خدمات بدون نقص از طرف پل کالا کاربرد دارد و نزد ما محفوظ خواهند ماند.
و ما از این اطلاعات برای ارسال و در جریان گذاشتن شما از محصولات استفاده خواهیم کرد . شماره تلفن اعضا نیز تنها جهت در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.