تصویر محصول
جستجو
تمامی محصولات به صورت استرلیزه ارسال می شوند.
شرایط اعطای هدیه برند
1- یک کارت با شماره اختصاصی به آدرس و تلفن نمایندگی های رسمی در کشور های ایالات متحده آمریکا، سوئیس، فرانسه و ایتالیا برای ذخیره کف اعتباری؛ برای خرید های 10,000,000 ریال به بالا
2- یک ساعت مچی ورزشی کاسیو به مبلغ حداکثر 3,200,000 ریال ارسال از دفتر نمایندگی رسمی کاسیو در ایران ( شرکت پوزیترون پارس) برای خرید های 27,000,000 ریال به بالا
شرکت پوزیترون پارس: نمایندگی رسمی و قانونی شرکت کاسیو در ایران.
تبصره 1: خریدار می تواند فقط از یکی از امتیازات فوق استفاده نماید.
تبصره 2: خریدار در یک دوره 5 ساله فقط یک بار می تواند از امتیازات فوق استفاده نماید.
تبصره 3: ساعت های تخفیف خورده شامل استفاده از امتیازات فوق نمی باشد.