تصویر محصول
جستجو
تمامی محصولات به صورت استرلیزه ارسال می شوند.
شرایط دریافت کارت هدیه برند
1- برندهای GUARDO - GO - SEIKO
یک کارت هدیه به آدرس و تلفن نمایندگی های رسمی در کشورهای ایران، فرانسه، سوئیس، ایتالیا و ایالات متحده به مبلغ 7% از قیمت پایه.
*مدت اعتبار 1سال از تاریخ ثبت گارانتی بین المللی
2- برندهای CASIO ، FOSSIL ، DIESEL ، MICHAELKORS و EMPORIO ARMANI
یک کارت اختصاصی به آدرس و تلفن نمایندگی های رسمی در کشورهای ایران، سوئیس، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده به مبلغ 4% از قیمت پایه برای ذخیره کف اعتباری.
مدت اعتبار 1 سال از تاریخ ثبت گارانتی بین المللی.

توجه! مدل های تخفیف خورده شامل استفاده از امتیازات فوق نمی باشد.