غواصی کم عمق
مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری:(مقدار فشاری که آب در عمق 100 متری بر ساعت وارد می کند). قابل استفاده در اطراف سینک، ورزش های آبی و شنا، شیرجه و غواصی کم عمق.
ممکن است فشار وارد شده در اثر یک ضربه سنگین ( برخورد آب به ساعت ) از میزان فشار آب در عمق 100متری بیشتر باشد، بنابراین هنگام جت اسکی و غواصی اسکوبا استفاده از این ساعت ها توصیه نمی گردد.