مکانیکی ( اتوماتیک )
ساعت های اتوماتیک زیر مجموعه ساعت های مکانیکی هستند، که به صورت خودکار و از طریق تکان هایی که در مچ دست ایجاد می شوند و بدون نیاز به باتری، انرژی مورد نیاز خود را تأمین می کنند. انرژی لازم برای موتور این نوع ساعت ها از طریق فشرده شدن فندول ( یک فنر پیچشی کوچک ) تامین می شود. در این موتورها فندول در اثر نوسان روتور( وزنه به شکل لنگر ) که در اثر حرکت مچ دست حرکت می کند فشرده می شود. البته در این گروه از موتورها میتوان فندول را با چرخاندن سرکوک هم فشرده نمود. پس از فشرده شدن فندول (کوک شدن ساعت) ، این انرژی از طریق تعدادی چرخ دنده، به صورت تدریجی آزاد می شود و طی فرآیندی انرژی مورد نیاز برای حرکت عقربه ها فراهم و تنظیم می گردد و در نهایت ساعت شروع به کار می کند. با توجه به طول فندول مدت زمان ذخیره انرژی متفاوت است ( 48 ساعت تا 6 روز).  از آنجائیکه این فرایند یک فرایند مکانیکی است، امکان خطا در آن وجود دارد که بر حسب شرایط و نوع موتور، میزان آن متفاوت و بین -3 الی+8  ثانیه است.