استیل 316L
استیل 316L

در محیط‌هایی که نیازمند مقاومت به خوردگی بیشتر از استیل 304 هستند از استیل 316L استفاده می‌شود. تفاوت شاخص میان استیل 304 و 316L عنصر مولیبدن است که حداکثر 3% به 316L افزوده می‌شود. مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی این گرید را در برابر مواد خورنده شیمیایی، محلول‌ها و مخصوصاً در برابر کلریدها بیشتر می‌کند. مولیبدن یکی از قویترین عناصر آلیاژی جهت جلوگیری از خوردگی است.

Carbon: 0.03% max

Silicon: 0.75% max

Manganese: 2.00% max

Chromium: 16.00-18.00%

Phosphorus: 0.045% max

Nickel: 10.00-14.00%

Sulfur: 0.030% max

Nitrogen: 0.10 max

Molybdenum: 2.00-3.00%