سنگ قیمتی داخل موتور
استفاده از سنگ هایی دارای درجه سختی بالا ( معمولا سنگ ها و جواهرات درجه سختی 9 مقیاس موهس ) به منظور کاهش حرارت ایجاد شده در قسمت هایی از ساعت با فشار بالا استفاده می شود. هنگامی که فلز در مقابل یک فلز دیگر در حرکت است، این حرکت باعث تولید گرما و خورده شدن فلزات درگیر می شود. بنابراین ساعت سازان به منظور کاهش حرارت ناشی از سایش و اصطکاک بین قطعات فلزی از سنگ های سخت استفاده می کنند. تا این فرسایش در مدت زمان طولانی تری اتفاق بیافتد.