تصویر محصول
جستجو
چگونه از گارانتی جهانی استفاده نمائیم؟
ا ثبت کد رفرنس و هولوگرام در سیستم نمایندگی های رسمی، شما می توانید از گارانتی بین المللی محصول در کشورهای دیگر استفاده نمائید، موارد شامل گارانتی همچون کارکرد موتور و مقاومت در برابر آب یک اصل ثابت و در موارد دیگر ( شیشه، رنگ بند، رنگ بدنه و.......) با توجه به رفرنس متفاوت است.