تصویر محصول
جستجو

چگونه از تاچیمتر ساعت مچی ( سرعت سنج) استفاده کنیم؟

آیا تا به حال در خصوص کاربرد عدد های مندرج در بخش بیرونی ساعت مچی خود، کنجکاو شده اید؟ این مقاله قرار است در خصوص کاربرد های این ابزار اطلاعاتی را ارائه کند. این ابزار تاچیمتر - Tachymeter نام دارد و می تواند 3600 درجه را پوشش دهد. با کمک این وسیله، شما می توانید زمان (با واحد ثانیه) را به سرعت (با واحد بر ساعت) تبدیل کنید. همچنین در صورتی که در وسیله ای با سرعت ثابت در حرکت باشید، می توانید با کمک تاچیمتر مسافت طی شده در سفر را اندازه گیری کنید. اگرچه استفاده از این ابزار در ابتدا کمی سخت و پیچیده به نظر می رسد، اما زمانی که به آن عادت کنید، متوجه کاربرد ساده آن می شوید.

tachy meter scale

روش اول: محاسبه سرعت

مقیاس پایه یا اولیه تاچیمتر را بر روی دقیقه 6، 7 یا 9 تنظیم کنید. معمولا مقیاس پایه (نقطه شروع) تاچیمتر ها بر روی دقیقه 7 قرار دارد که مشخص کننده واحد سرعت 500 است. البته در مدل های دیگر این وسیله ممکن است مقیاس بر روی عدد شش و واحد سرعت 600 و یا دقیقه 9 و واحد سرعت 400 جانمایی شده باشد. ست‌.

تاچیمتر ممکن است در حاشیه قاب فلزی که ساعت در آن جانمایی شده است و یا بخش بیرونی صفحه ساعت قرار بگیرد.

توجه داشته باشید که آخرین عدد مقیاس شده بر روی تاچیمتر عدد شصت است. فارغ از نوع تاچیمتری که انتخاب می کنید (خواه تاچیمتری با شروع در 6 ثانیه با واحد سرعت 600 یا تاچیمتری با شروع در 7 ثانیه با واحد سرعت 500)، عدد 60 همیشه در موقعیت ساعت دوازده (شروع ساعت) قرار دارد.

tachy meter marker

در مرحله بعد، واحد اندازه گیری سرعت و نقطه شروع را مشخص کنید. پیش از آغاز کار با تاچیمتر، شما باید واحد اندازه گیری سرعت خود را (مانند مایل یا کیلومتر بر ساعت) مشخص کنید. سپس باید یک سیستم مرجع مشخص را برای اندازه گیری سرعت خود تعریف کنید. این امر در تعیین دقیق واحد سرعت به شما کمک می کند. به عنوان مثال، اگر شما می خواهید سرعت ماشین خود را در مسافت یک کیلومتر اندازه گیری کنید، از علامت ها یا تابلوهایی در مسیر استفاده کنید که به طور دقیق این مسافت را علامت گذاری کرده اند.

به عنوان مثال، اگر در یک بزرگراه مشغول رانندگی هستید و می خواهید سرعت ماشین خود را با کمک تاچیمتر اندازه گیری کنید، می توانید از تابلوهای خروجی اتوبان کمک بگیرید. معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا، تابلوهای خروجی در فاصله استاندارد و مشخصی، جلوتر از خروجی نصب می شوند.

tachy meter

بلافاصله پس از عبور از نشانه اول، کرنوگراف ساعت خود را فعال کنید. کرنوگراف یک زمان سنج دستی است و ساعتهای مجهز به این امکان، معمولا از عقربه بزرگ یا کوچک ساعت برای اندازه گیری زمان، استفاده می کنند. پس از عبور ماشین از اولین نشانه، شما می توانید کرنوگراف ساعت را که در محل ساعت دو قرار دارد، با یک فشار فعال کنید.

با فشردن دکمه ای که در موقعیت ساعت چهار جانمایی شده است، می توانید کرنوگراف خود را صفر کنید.

پس از عبور از دومین نشانه، کرنوگراف را متوقف کنید. زمانی که از دومین نشانه عبور کردید، با فشردن مجدد دکمه ای که در موقعیت ساعت دو قرار دارد، کرنوگراف را متوقف کنید. اگر در به راه انداختن و یا متوقف کردن کرنوگراف دچار مشکل شده اید، به دفترچه راهنمای ساعت خود مراجعه کنید.

tachy meter

در این مرحله، شما می توانید سرعت وسیله نقلیه خود را با کمک مقیاس های درج شده در تاچیمتر، مشخص کنید. برای این کار، پس از متوقف کردن کرنوگراف، به محل قرارگیری عقربه متحرک توجه کنید. به عنوان مثال، اگر عقربه بزرگ ساعت در کرنوگراف، گذر زمان را اندازه گیری می کرد و حال پس از نگه داشتن کرنوگراف بر روی موقعیت 45 دقیقه ایستاده است، عدد نظیر این موقعیت در تاچیمتر 80 خواهد بود. این بدان معناست که شما یا با سرعت 80 مایل در ساعت حرکت کرده اید و یا اینکه سرعت شما 80 کیلومتر بر ساعت بوده است. واحد سرعت، به واحد مسافتی که میان دو نشانه انتخاب کرده اید، بستگی دارد.

• توجه داشته باشید که با تاچیمتر تنها می توانید سرعت ها را بر پایه 60 اندازه گیری کنید. این بدان معناست که شما می توانید تنها سرعت هایی با واحد 1 مایل بر ساعت، یک کیلومتر بر ساعت و یا بیشتر از آن ها را اندازه گیری کنید).

روش دوم: اندازه گیری مسافت طی شده توسط وسیله

tachy meter

درست مانند روش قبل، پیش از شروع کار، نقطه صفر تاچیمتر خود را در موقعیت دقیقه 6، 7 و یا نه قرار دهید. در بیشتر تاچیمترها، نقطه صفر تاچیمتر در موقعیت دقیقه هفت و برای واحد سرعت 500 تنظیم شده است. در مدل های دیگر، ممکن است این نقطه صفر در موقعیت 6 دقیقه برای واحد سرعت 600 و یا در موقعیت نه دقیقه برای واحد سرعت 400 تنظیم شده باشد.

شما می توانید مقیاس بندی تاچیمتر را در قاب فلزی نگهدارنده ساعت و یا درست در حاشیه بیرونی صفحه ساعت پیدا کنید.

به موقعیت عدد 60 که کوچکترین مقیاس در بیشتر تاچیمترها است، توجه کنید.

tachy meter

با سرعت ثابت حداقل 60 مایل بر ساعت یا 60 کیلومتر بر ساعت حرکت کنید. توجه داشته باشید که تاچیمترها نسبت به سرعت هایی کمتر از این میزان حساس نیستند. به بیان دیگر، اگر با سرعتی کمتر از 60 مایل بر ساعت یا 60 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنید، نمی توانید با کمک تاچیمتر، تخمین درستی از مسافت داشته باشید. اگر با سرعت ثابت در یک بزرگراه در حال حرکت هستید، سرعت خود را از طریق داشبورد روبرویتان تحت نظر داشته باشید.

tachy meter

به منظور اندازه گیری فاصله، کرنوگراف خود را فعال کنید. در بیشتر ساعت ها کرنوگراف در موقعیت ساعت دو قرار دارد. توجه داشته باشید که برای اندازه گیری فاصله، شما نیازی به تعیین دو نشانه در مسیر جاده ندارید، بلکه باید سرعت خود را ثابت نگه دارید. کرنوگراف را فعال کنید و منتظر شوید تا عقربه متحرک کرنوگراف در صفحه مدرج تاچیمتر، به عدد سرعت شما برسد. به عنوان مثال، اگر با سرعت 75 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنید و عقربه بزرگ ساعت در کرنوگراف فعال است، باید صبر کنید تا این عقربه به موقعیت عدد 75 برسد.

همچنین قبل از شروع کار، صفر کردن کرنوگراف را فراموش نکنید. برای این کار، می توانید دکمه موجود در موقعیت عدد چهار را فشار دهید.

tachy meter

زمانی که عقربه کرنوگراف به عددی برابر با سرعت شما، در صفحه مدرج تاچیمتر رسید، می توانید مسافت طی شده را محاسبه کنید. زمانی که این عقربه به عدد سرعت شما برسد، بدان معناست که شما یک واحد مسافت را طی کرده اید. به عنوان مثال، اگر شما با سرعت 75 کیلومتر بر ثانیه حرکت کرده باشید، با رسیدن عقربه به عدد سرعت، به اندازه یک کیلومتر مسافت را طی کرده اید.

در صورتی که با سرعتی کمتر از 60 کیلومتر بر ساعت یا 60 مایل بر ساعت حرکت کرده باشید، برای محاسبه مسافت طی شده، باید کمی محاسبات ریاضی انجام دهید.

tachy meter

در صورتی که سرعت شما کمتر از 60 واحد بر ساعت است، باید سرعت را در عدد دو ضرب کنید. از آنجایی که تاچیمتر تا عدد 60 مقیاس بندی شده است، سرعت های کمتر را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیری کرد. در چنین شرایطی، شما باید سرعت خود را در عدد دو ضرب کنید. به عنوان مثال، اگر با سرعت چهل کیلومتر در ساعت حرکت می کنید، عدد 80 را در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که حتی برای محاسبه سرعت های کمتر از 60 واحد بر ساعت، باید حرکت وسیله نقلیه یکنواخت و بدون شتاب باشد.

tachy meter

مسافت خوانده شده از روی تاچیمتر را به عدد دو تقسیم کنید. زمانی که با سرعتی کمتر از 60 واحد بر ساعت حرکت می کنید، سرعت همیشه دو برابر می شود. در چنین شرایطی، مسافت طی شده در آزمایش با تاچیمتر، همیشه دو برابر مقدار واقعی است. بنابراین باید مسافت به دست آمده را تقسیم بر عدد دو کنید.

• مطمئن شوید که سرعت اولیه را در عدد دو ضرب کرده اید تا محاسبات شما دقیق و بدون اشکال باشد.

• مثال قبل را در نظر بگیرد: شما با سرعت چهل کیلومتر در ساعت حرکت می کنید. دو برابر این سرعت، 80 کیلومتر بر ساعت است و این بدان معناست که زمانی که کرنوگراف به عدد 80 در تاچیمتر برسد، شما مسافت یک کیلومتر را طی کرده اید. این عدد را باید تقسیم بر 2 کنید. این بدان معناست که مسافت طی شده، در حقیقت 40 کیلومتر می باشد.